Филър

сряда, 18 февруари 2009 г.

All I'm saying is don't give up, when you're getting so close.

All I'm saying is don't give up, it's the right way you chose.

Филър пост, след няколко часа ме чака поредния изпит.