Opeth - death whispered a lullaby превод

петък, 11 декември 2009 г.

месец без постове, благодаря че ни следите още
време за превод на Опет както следва:

Там насред пътя светулки мъжделеят
вдън горите где души изгубени се тулят.
А иззад хълма хора се завръщат
и дирят спокойствие духовно.

Спи чедо мое

Из мъглата сенки се прокрадват.
Не се плаши, хвани ме за ръка.
В тъмнината клепки се затварят,
живи погребани в пясъци плаващи.

Спи чедо мое

Заговори ми и светът ще се разпадне
отвори вратата и Луната ще погине.
Целия ти живот, всите спомени,
сънищата те зоват, забрави всичко.

Спи чедо мое...