Довършеност? Не

петък, 30 август 2013 г.

Забулена през стъклото
стои зората омърсена.
Надигайки от леглото
мечтата посивена.

О, нов ден, нов час,
нова вяра окрилена?
Стар двор, стар глас,
и там сърце наранено.

Запей ми ти лъжа,
рече то възтежко.
Винаги ще греша,
както е човешко.

Гледай из стъклото,
мечти прозорците горят.
И из сърцето, горкото
от въглена до самия ад.