Oki Kuma's

петък, 19 юни 2009 г.

Още един цитат от Machinae Supremacy

I refuse to fail, to kneel or bow
No power in the 'verse can stop me now
Leading me towards the dawn of day
The stars above illuminate my way

Не ще се предам, не ще коленича или склоня глава
Нищо на този свят не може да ме спре сега
Устремен към зората на деня
По пътя огрян от звездна светлина